מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת שמות- זה האיש משה/הרב אברג'יל יוסי- ר"מ כיתה ח' בישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת שמות- זה האיש משה/הרב אברג'יל יוסי- ר”מ כיתה ח' בישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת שמות- זה האיש משה/הרב אברג'יל יוסי- ר"מ כיתה ח' בישיבת בני עקיבא ראשון לציון

השבת אנו עוברים מחומש בראשית, חומש האבות, אל חומש שמות, המתאר את קורות בניהם ואת ראשית צעדיו של עם ישראל שצמח והתפתח מהם. בפרשתנו אנו נפגשים לראשונה עם דמותו של משה איש האלוקים, מי שהנהיג והוביל את העם היוצא ממצרים. כבר בעת הולדתו של משה התגלו מידת טובו וגודל ייחודו. "ותרא אֹתו כי טוב הוא" - במדרש רבה מציגים חכמים את טובו המיוחד של משה מזוויות שונות ואומרים שהטוב שראתה בו אמו עם הולדתו, בא לידי ביטוי בכך שנולד מהול, שנולד הגון לנבואה ובאופן כוללני שראתה שעם לידתו נתמלא הבית אורה.
זה משה האיש היה לגדול נביאינו, הוא העומד ומדבר עם ה' פנים בפנים והוא המשמיענו בהר סיני את דברות קדשו של הקב"ה. באופן מפתיע משווים חכמים בין נבואתו של משה רבנו ובין נבואתו של בלעם הרשע. כך דבריהם במדרש (ספרי דברים): "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה - בישראל לא קם אבל באומות העולם קם. ואיזה זה? זה בלעם בן בעור". כדי לעמוד על פשרם של דברי חכמים אלו, נזכיר מקור נוסף אשר בו חכמים מנגידים בין אברהם אבינו ובין בלעם הרשע, כפי שניכר בתכונות המאפיינות את תלמידיהם: "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו - מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים - מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה - מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע" (אבות ה, יט).
אכן שווה נבואתו של בלעם הרשע לנבואתו של משה רבנו, אבל מה שמבחין בין משה רבנו לבלעם הרשע היא העובדה שמשה הוא "נכדו" של אברהם אבינו, הוא נושא בקרבו את אותו מטען גנטי של טוב וחסד שזרם בעורקיו של אבינו הראשון. משה רבנו התברך משמים בכוחות כישרוניים מיוחדים במינם, אלא שהם התווספו על גבי נטייה נפשית של סימפטיה למציאות, על גבי רצון עמוק בטובתם של בני האדם. קיומן של חכמה אדירה ועין חודרת ללא טוב הלב, אהבת הבריות ומידת החסד של אברהם אבינו, מותירות אותנו עם עינו הרעה של בלעם הרשע. בלעם הרשע מכריז "מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל", אך מה שהוא אומר בפיו מנוגד לתפיסת עולמו וסותר את נקודת מבטו על העולם ועל החיים. בקרבו של בלעם הרשע שוכנות פנימה נפש רחבה ורוח גבוהה שמסרבות לראות בטוב העולם ובטובם של בני האדם. לכן הוא חפץ בכל מאדו לקללם אלא שבעל כורחו נאלץ בלעם לברך את ישראל ולהודות שהם תופעה מיוחדת במינה.
מידותיו הנעלות של משה הן שהכשירו אותו להיות ראוי להנהיג את צאן מרעיתו של הקב"ה. הוא יוצא לראות בסבלותם של אחיו הנרדים תחת יד מצרים. הוא נזעק להציל איש עברי המוכה על ידי איש מצרי והוא נחלץ להפריד בין שני הניצים העבריים. למשמע דברים אלו פרעה מבקש להרגו נפש ומשה נאלץ לברוח לארץ מדין. גם שם נחלץ משה רבנו להצלתן של בנות רעואל. ובאמת מתמיה הדבר, וכי לא די לו למשה שהתערב פעמיים בעניינים לא לו עד שכעת הוא נרדף על נפשו? לא היה לו ללמוד את הלקח ולהסיק שלעתים עדיף לעצום עיניים? גם אם נאמר שמשה הרגיש ערב לשלומם של בני עמו ולכן נחלץ לעזרת העברים במצרים, מה לו למשה להושיט עזרה לבנות מדין, שאין כל קשר בינו לבינן? אלא שמשה רבנו לא יכול היה לעמוד מנגד! רדיפת הצדק ואהבת הטוב שבערו בלבו הם שדחפו אותו להדוף את הרע ולהציל עשוק מיד עשקו. בגין רחמנותו ומסירותו זכה משה להתגלות האלוקית בסנה ולקבלת השליחות לגאול את ישראל ממצרים.
זוהי גם העובדה שהכשירה את משה רבנו לקבל תורה מסיני ולמסור לישראל את "הלקח הטוב" של הקב"ה. התורה, שהיא מקור כל הטוב, פונה, מיועדת ומכוונת לנכדיו של אברהם אבינו שליבם מלא בטוב, בסימפטיה ובאכפתיות כלפי העולם וכלפי בריותיו של הקב"ה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה