מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת שמות - משה רבינו יוצא אל אחיו / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת שמות - משה רבינו יוצא אל אחיו / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת שמות - משה רבינו יוצא אל אחיו / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

אנו מתחילים השבת את ספר שמות , ספר הגלות והגאולה , ספר מתחיל לספר על עם ישראל ומפסיק לספר על היחידים כמו שהיה בספר בראשית. ישבתי והתלבטתי על מה לכתוב – למה הוזכרו שוב שמות בני ישראל שבאו למצרים, הכרת הטוב – מידה חשובה מאוד שבאה בכמה היבטים בפרשה, האותות שמשה מקבל מה'........ אך החלטתי לכתוב הפעם על נושא חשוב מאוד : להתחיל להסתכל גם על האחרים ולא רק על עצמי. לקחת אחריות על עצמי , על החברים ועל עם ישראל . ניתן ללמוד מעניין זה תובנות לחיים ואני בטוח שתלמיד או בוגר שייקח את הדברים המובאים לעיל באופן משמעותי, זה ישפיע על כל ההסתכלות שלו על החיים בכלל.

אז קדימה .......................

 

משה רבינו יוצא אל אחיו

בדורות האחרונים, ובפרט בשנים האחרונות, יוצאים הרבה ספרים שמתארים את תולדות חייהם של גדולי ישראל. בד"כ הספרים הללו מראים לנו איך כבר מילדות ראו את המידות והגדלות של הילד, ושהוא עתיד לצמוח ולהיות גאון. הרבה פעמים הספרים הללו גורמים לאדם מן השורה בושה, שהרי האדם אומר 'אני לא למדתי בגיל חמש את כל הש"ס, אז אין לי סיכויים וכו'. מה גם, שזה לא לגמרי אמיתי, כי לא מתארים את ההתמודדויות ואת הנפילות, שהרי לכל אדם ישנם התמודדויות מידי יום ובהם הוא לפעמים מתמודד בצורה חיובית אך לפעמים יש לו נפילות . בסיכומם של דברים, הספרים האלו מראים לנו מה הסיבה שצמח אותו התלמיד חכם למה שהוא היה.

כשהתורה מספרת לנו על גדול הגדולים, על משה רבנו, לא מסופר מדוע דווקא הוא זכה להיבחר ולהיות המנהיג של עם ישראל . התורה סותמת בפסוק  "ותרא אותו כי טוב הוא". במה התורה כן מאריכה? היא אומרת: "ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם". אנחנו צריכים לזכור, שמשה רבנו גדל בארמון. חי עם כל מנעמי העולם. הוא מסודר. אך הוא מחליט לצאת אל אחיו. אומר רש"י על פסוק זה: וירא בסבלותם- נתן עיניו וליבו להיות מיצר אליהם. קודם כל הוא יוצא. הרי אין לו שום סיבה לצאת? – אך הוא יוצא מן הארמון, והולך אל אחיו.

במדרש רבה א, כז כתוב: "מהו וירא שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי עליכם מי ייתן מותי עליכם שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד" יש כאן שתי דרגות. לא תמיד אנחנו יכולים לעזור. אבל עדיין, זה לא פוטר אותנו - תזדהה, תביע שותפות, אמפטיה. עוד לפני שמשה עוזר, הוא אומר: 'מי ייתן מותי עליכם'. לאחר מכן הוא גם מנסה להרים ולעזור בפועל.

רש"י מוסיף עוד דבר: 'נתן עיניו' – צריך גם לשים לב , להסתכל לצדדים ולראות את הסובב אותנו.

יש סיפור על ר' אריה לוין, הצדיק העצום, היה משגיח בישיבת 'עץ חיים'. אז הוא עמד בהפסקה, והוא

מסתכל על הילדים. ראה אותו אחד המלמדים שם, ושואל אותו: על מה אתה מסתכל? הזמין אותו ר' אריה להביט יחד איתו. לאחר חמש דקות, שואל ר' אריה את המלמד: מה ראית? אז הוא מספר שהוא שם לב על דוד שרץ בלי כיפה, ומשה שהציציות שלו לא מספיק ארוכות וכו'. ואז הוא שואל את ר' אריה מה אתה ראית? ענה ר' אריה לוין: ראיתי את דוד שהוא רזה. אני אברר מה קורה איתו בבית, אולי יש לו בעיות. משה – הבגד שלו קרוע – צריך להביא לו בגד........שני אנשים רואים את אותה התמונה. השאלה היא, מה אתה לוקח ועל מה אתה נותן את ליבך. משה נותן את ליבו לדברים.

כולנו יודעים שבהמשך הפסוקים נאמר על משה: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". דבר אחד תלוי בשני. מה שנאמר על משה שהוא "יצא אל אחיו" – הכוונה היא לא רק יציאה פיזית אל אחיו  אלא גם לצאת מהאגואיזם שלך. צא והתבונן. אל תסתכל רק על עצמך , אלא תסתכל על אחיך , על הסובבים אותך .מי שאגואיסט לא יכול לתת ולעזור. כשאדם עניו – הוא לא חושב על עצמו. אדם כזה שיוצא מהסתכלות רק על עצמו ומביט על אחיו , רק הוא יכול לשמש כמנהיג של עם.

אם נתבונן בעניין ההסתכלות על אחיו , נראה שיש כאן כמה דרגות: משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי: 'ויטמנהו בחול'. ביום השני הוא רואה שני עברים ניצים. לאחר מכן הוא הולך לבאר ורואה את הרועים מתעמתים עם בנות יתרו: 'ויקם משה ויושיען'. אומר הספורנו דבר מעניין מאוד: בכל שלושת המקרים משה מתערב. וכך הוא כותב: "וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ומצד האחווה התעורר להנקם" במקרה השני: "מפני היות כל אחד מהם אחיו לא התעורר להנקם, אבל הוכיח במישור" - שניהם אחים שלי, אז אסור לנקום – אבל אני לא יכול להתעלם, אז הוא נותן לפחות מוסר. ההתעוררות במקרה הראשון זה התעוררות שהאח סובל, והיה עניין לנקום באוייב. אבל גם מה שקורה בתוך אחיך, משהו לא בסדר – תלך ותתקן. גם זה לתת עיניו לאחיו. במקרה השלישי של בנות מדין, הוא לא נוקם ולא מוכיח, אלא: "בהיות שני בעלי הריב נכרים לא התעורר להנקם, גם לא הקפיד לישר ארחותם בתוכחות מוסר, רק קם להושיע את העשוקים מיד עושקיהם" הוא בא לפתור את הבעיה. יש פה עוול, וצריך לתקן אותו. אך אני לא הולך לחנך את האנשים.

על משה רבנו נאמר "ויצא אל אחיו" – וירא בסבלותם'. למה משה רבנו זכה להגיע להנהגה? -כי הוא יצא אל אחיו-עם ישראל .

 איך העניין הזה קשור אלינו – בני הישיבה היקרים ???

אנחנו נמצאים בישיבה , בבית המדרש , וגם כאן , בתוכנו , יש כאלה שצריכים עזרה רבה. העזרה יכולה לבוא בעניינים רוחניים, גשמיים , בעצה טובה , אולי אפילו בהקשבה לבעיות החבר . באופן כללי, אנו צריכים להתרגל לעניין הזה של 'וירא בסבלותם'. לראות מה החברים שלי בישיבה צריכים , מה החברים בסניף צריכים , מה עם ישראל צריך , במה אני יכול לעזור ?

אני תמיד מתפעל ומשבח את הבחורים שמתנדבים ועוזרים בפועל לילדים הזקוקים לעזרה, ומקדישים לטובתם זמן. האם יש דבר יותר גדול מזה? – זה לא רק דבר גדול לכשעצמו, אלא זה גם מרגיל את האנשים לצאת ולראות בצרת כלל ישראל. זהו רווח לכל החיים.

אך לא רק בעניינים הגשמיים צריכים את ה- "וירא בסבלותם": ודאי שישיבה צריכה לחנך גם ל'וירא בסבלותם' בעולם הרוחני. לפעמים אנו יודעים על חבר שצריך סיוע רוחני , אולי אלמד אתו קצת אמונה , קצת מוסר ואולי גמרא .........מה אנחנו יכולים לעשות, כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים כדי שיבינו שע"י קיום מצוות אנחנו לא סובלים ומקריבים, אלא מקבלים חיות - 'וחי בהם'.  

יש סיפורים לאלפים על גדולי ישראל האמיתיים ועל ה'וירא בסבלותם' שלהם. מסופר על ר' שלמה זלמן אויירבעך, איזה רגישות הייתה לו לאנשים שסובלים. כל ערב פסח, הוא היה הולך וקונה בקבוקי יין מאשה

אלמנה שהייתה גרה בשכנותו. האישה הזאת, כשבעלה היה בחיים – היה להם בית מסחר ליין, והוא נסגר. וכל ערב פסח הוא היה הולך ומגיע אליה, ושואל אותה מה את אומרת על הבקבוק הזה, אולי כדאי את היין הזה וכו'. זה היה נותן לאשה הזאת חיות לכל השנה.

סיפור שני: לברכת האילנות הוא היה הולך בר"ח ניסן ועושה בעץ של שכנה אחרת. גם היא אלמנה. פעם התלווה אליו תלמיד, והזכיר לו כביכול שיש הידור לעשות ברכת אילנות דווקא על שני אילנות וכו'. ענה לו ר' שלמה זלמן: נכון, קיים הידור כזה, אבל אם תביט לחלון, תראה שבעלת הגינה מחכה כל שנה לר"ח ניסן שאני אבוא ואעשה כאן את הברכה, וזה נותן לה שמחה לכל השנה.

 ר' ישראל סלנטר היה מדקדק כל ימיו שלא להוציא מילה מיותרת מפיו. פעם אחת ראו אותו עומד על איזה גשר ומדבר באריכות גדולה עם איזה אישה וגם מתבדח איתה .שאלו אותו לפשר הדבר, והוא הסביר: ראיתי את האישה הזאת, והיא אמרה שהיא מיואשת, והיא רוצה לקפוץ מהגשר... אז דיברתי איתה, ועודדתי אותה, ובסוף החליטה שלא לקפוץ...

 בניי היקרים :  בואו וניישם בפועל את "וירא בסבלותם".

סיפור מהישיבה : אתמול פנה אלי אחד מטובי הבחורים בישיבה וסיפר לי על התארגנות השבט שבו הוא מדריך בבנ"ע לעשות ברי מצוות לילדים מהאוכלוסייה האתיופית . דיברנו על החשיבות של העניין ומה הישיבה תוכל לעזור בעניין זה ..........

הבוקר ניגש אלי בחור נוסף מהישיבה וסיפר לי בהתלהבות על מבצע העוגיות ביום הולדתו של גלעד שעאר הי"ד , שיום הולדתו חל אתמול. גלעד הי"ד אהב לחלק עוגיות ובחורים מהישיבה מסניפי פ"ת וגב"ש לקחו ע"ע את המעשה הטוב של חלוקת עוגיות ברחוב , לעוברים ולשבים זיכרון לגלעד הי"ד. כל  הכבוד לבחורים של הישיבה שמארגנים פעילויות כאלו לטובת עם ישראל.

יש לי מהשבוע הזה עוד מס' סיפורים על ה- "וירא בסבלותם" שמתקיים בישיבה.

אשרינו שזכינו בבנים כאלו !!!!!!!!!

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה