מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת שמיני: קירבת יתר, דורשת יותר ניקיון כפיים / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

פרשת שמיני: קירבת יתר, דורשת יותר ניקיון כפיים / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ”ע שדמות נריה

פרשת שמיני: קירבת יתר, דורשת יותר ניקיון כפיים / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

בחנוכת המשכן העיד ד' על יחסו למעשי אהרן וישראל בחטא העגל. בעוד שאהרון מקריב עגל לחטאת, ישראל אינם יכולים להביא העגל אלא שעיר עיזים, כי חטאו ו"אין קטגור, בחטא העגל נעשה סנגור". האור החיים (ט,ב)מבאר מתי שייך כלל זה:
"עוד נראה לומר כי אומרו לך כי זה יהיה לו לאות עולם כי לא עשה הוא העגל בכוונה ח"ו ולא טעה אחריו אלא שבא על ידו בלא כוונה ובלא מחשבה רעה, ולצד זה יועיל לכפר בעגל, מה שאין כן ישראל לצד שמעשיהם בעגל הוא בחינת המזיד ולא יבא העגל לחטאת להם והוא אדרבה קטיגור. ותמצא (ויק"ר כא) שהקפיד ה' על אהרן לבל יכנס לבית ה' פנימה ביום הכיפורים בבגדי זהב לצד שעשה זהב העגל, ויש להעיר בזה למה צוה ה' שיביא עגל בן בקר לחטאת והלא החטאת באה לכפרה ואין לך סניגור בעולם כזה. ונראה כי האדון ב"ה שפט בצדק הדבר, לצד כי אהרן לא עשה שום פעולה בבחינת מעשה העגל כי לא ציירו ולא הכינו ואין צריך לומר שלא האמין בו ולא טעה אחריו חס ושלום כמאמרו למשה (תשא לב כד) ויצא העגל פירוש מעצמו יצא על ידי מעשה אשר עשו ב' מכשפי ערב רב יינוס ויומברוס כמאמרם ז"ל (תנחומא תשא יט), ומעתה המעשה שעשה הוא בבחינת הזהב שאמר להם (שם) למי זהב התפרקו ולקח מידם ויצר אותו בחרט ומעשה זה עשהו בידיעה שלימה והגם שטעמו היה לצד יראה מישראל לבל יהרגוהו כחור, גם היה מאבד להן הזמן עד שיבא משה, אף על פי כן הרי עשה מעשה בלתי הגון, אשר על כן אמר ה' שיביא העגל לכפר על הדבר שיצא על ידו שלא בכוונה, אבל הזהב שמעשה שעשה בו היה בכוונת המכוון, אמר ה' לא יראה בו לפני ולפנים שלא יעשה קטיגור סניגור, מה שאין כן ישראל שחטאו בעגל אינם יכולין להביא עגל לכפרה לזה צוה ה' שיביאו שעיר עזים:
משמע, שאהרון נחשב כחוטא בשגגה, שכוונתו הייתה לטובה, והעגל נעשה שלא ברצונו, בעוד שישראל, ובעיקר הערב רב והמכשפים שביניהם, עשו זאת בכוונההכוונה קובעת, האם יש בזה קטגור שאינו נעשה סנגור.
יש עוד גורם לכלל זה, הנזכר שם בהמשך דבריו: "עוד נראה לומר בהעיר איך אנו אומרים (ר"ה כו א) אין קטיגור נעשה סניגור בענין הזהב והלא אמרו (ערכין טז א) ארבעה בגדי זהב של כהן גדול מכפרים על ארבעה מיני עבירות וכו'. אם כן קטיגור נעשה סניגור? ובהכרח ליישב כי ישתנה כפרת חוץ מכפרת פנים, שכפרת פנים מלבנת החטאים כשלג, וזה לך האות לשון של זהורית (יומא סז א), ודבר זה הוא מופלא וצריך שלא ימצא בו רושם העון כלל, ואשר על כן הבגדים להיותם בחוץ מכפרים הגם היותם מין זהב מה שאין כן כפרת פנים, וגם לפי חילוק זה ישתנה חטא של אהרן בזהב מחטאם של ישראל בעגל, כי אהרן מכפר בחוץ בבגדי זהב וישראל אינם מתכפרים בעגל, כי חטא אהרן בזהב שוגג גמור היה בלקיחתו ובנתינתו בחרט, מה שאין כן ישראל, ולזה לא יתכפרו בעגל אפילו בחוץ והבן".
משמע, שכפרת פנים בקודש הקודשים, דורשת רמה יותר גבוהה של ניקיון כפיים, כך שאהרון נדרש שם לבגדי לבן ולא זהב.   לפי זה נבין מדוע  פרה אדומה המכפרת על הטמאים, נשרפת מחוץ למחנה, ולא במקדש. הרי היא מכפרת על חטא העגל: "תבא האם ותקנח צואת בנה".
כשם שחטא העגל היה שלא ע''פ ציווי ד', והרחיק אותנו ממנו מאד, הנה באה הפרה וע''י מעשה הנעשה מחוץ למחנה, אך רק משום שזה ציווי ד', ומכפר על טומאה המרחיקה את האדם ממנו. לפי גודל החטא המכפר נעשה יותר רחוק.
ככל שאנו עולים ברמה גבוהה, אנו נדרשים ליתר נקיון כפיים, ולכפרה יותר גדולה.  ככל שמתקרבים לפסח, נדרשת יותר טהרה.
כ'כ,  ככל שעולים בתקופת הגאולה, נדרשת מאיתנו רמה יותר גבוהה של דרישות, וכן המעשים המכפרים, צריכים להיות יותר אצילים.
 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה