מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת תולדות - מהות ההבדל בין אמת לבין שקר / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת תולדות - מהות ההבדל בין אמת לבין שקר / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת תולדות - מהות ההבדל בין אמת לבין שקר / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת תולדות עוסקת באחד האירועים המורכבים ביותר בתורה. יעקב אבינו מצטווה ע"י רבקה אמו, להתחפש לעשיו אחיו, כדי לקבל את הברכות מיצחק.
מפשטות הפסוקים עולה, כי יעקב אבינו נאלץ לשקר את יצחק, כדי לזכות בברכות המיוחלות.
אמנם, עיסוקם הרב של חז"ל, בניסיון למצוא נקודות זכות בשקר של יעקב, רק מחזק את הקושי והמורכבות במעשה זה.

אמנם, חשוב לציין, כי על פי דברי חז"ל, יעקב "משחק" את עשיו בעל כורחו, כ"אנוס על פי הדיבור" או יותר נכון – אנוס ע"י רבקה אמו.
עובדה זו באה לידי ביטוי, בפירושו של בעל הכתב והקבלה, בהתייחסו לדברי יעקב אל אמו: " אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע":

" ...ואם מזה נראה, כי יעקב, לא הייתה דעתו נוחה לבטל רצון אביו והיה ניחא ליה שיברך אביו לאשר יחפוץ לברך, והיה מקווה ומייחל לביטול השתדלותו בזה, לכן אמר: 'אולי ימושני אבי', דלשון 'אולי' ישתמשו בו, כשהמדבר יקווה קיום דבריו וכמו 'אולי ישא פני".

השימוש של יעקב במילה: "אולי", מבטא את הרצון שלו, שהמזימה תתגלה, כאומר – הלוואי ימושני אבי ויבין שאינני עשיו.

עניין זה אף בא לידי ביטוי, באופן מפורש, בדברי חז"ל, במדרש בראשית רבה, ס"ה, סעיף ט"ו:
" וילך ויקח ויבא לאמו – אנוס וכפוף ובוכה".

על כל פנים, יש לברר, כיצד ניתן להבין את התנהגותו של יעקב?! הרי חז"ל מציינים את מידת האמת דווקא אצל יעקב – "תתן אמת ליעקב", וא"כ, כיצד יתכן, כי יעקב רימה את יצחק אביו? האם הרצון העז לזכות בברכות יצחק אביו מצדיק את השקר שנאלץ יעקב לשקר לאביו?!

הרב אליהו דסלר זצ"ל, בספרו מכתב מאליהו, חלק א' עמ' 94 עונה על כך:

" מהו אמת ומהו שקר? בתחילת חינוכנו, הבננו, שאמת הוא כשמספרים עובדות כמו שאירעו ושקר - כשמשנים מזה. אך זהו רק באופנים פשוטים, אבל למעשה, יש הרבה אופנים שבהם אין הדבר כן. לפעמים אסור לומר דברים כמו שהם, כמו לספר מה שיש בו פגם לחבירו בלי תועלת והכרח, ולפעמים צריך דווקא לשנות, וזה כשהאמת לא תועיל אלא תזיק, כי אז מה שנראה כאמת הוא שקר, שמוליד תוצאות של רע ומה שנראה כשקר -  מביא לתכלית של אמת.
נמצא, שאמת הוא מה שמביא לטוב ולרצון הבורא ושקר הוא מה שנותן הצלחה לעסקיו של שר השקר הסיטרא אחרא... מי שעיקר שאיפתו לרע ולשקר, אף אם אירע באיזה דברים שמתאים בדיבורו והנהגתו לעובדות, מכל מקום, לשקר ייחשב לו, כי כל פרטי המעשים מצטרפים ככלים לתכליתו העיקרי, ואם מטרתו היא שקר – הכל שקר"....
יש לומר, שגילו לנו חז"ל כאן משפט שמים, מהי אמת ומהו שקר. יעקב עשה אמנם בערמה, אבל עשה בעל כרחו, בוכה ואנוס עפ"י הדיבור. לא כיוון לרצונות עצמו כלל, רק להוציא לפועל התכלית הנרצה מה' ושקר לשם אמת – הוא הוא האמת.
עשיו, מייסד שיטת הצבועים המתקיימת עד היום, עשיו המבקש לעשר תבן ומלח בשעה שבסתר עובר עבירות חמורות, הוא שחידש המנהג שאפשר לעשות כל עבירות שבעולם, ולהיות עם זה איש נכבד. איש כזה הוא כולו שקר...".

מדברי הרב דסלר זצ"ל עולה, כי אמת ושקר הינם שני מושגים מורכבים ביותר. לאמיתו של דבר, עשיו היה הרמאי. הוא זה שבא לשאול שאלה של "צדיק תמים" כביכול, כששאל את אביו כיצד מעשרים את המלח...הוא זה, שבסתר עובר עבירות חמורות ביותר.

מאידך גיסא, יעקב אבינו הוא איש האמת.
יעקב אבינו יודע, שהמושג אמת הוא מה שמביא לעשיית רצון הבורא בעולם. יעקב מבין, כי לא במקרה, קנה הוא את הבכורה מעשיו, שהרי עשיו בז לבכורה ולכל מה שהיא מייצגת בעולם ולכן, במידה מסויימת – הוא זה שצריך לזכות בברכות – כבכור האחים בפועל.

אמנם, יעקב איננו שש לשקר ועושה זאת כאנוס וללא רצון, אך מתוך ידיעה ברורה, כי זוהי האמת לאמיתה ולפעמים, יש לשנות דברים, כדי להשיג את האמת המוחלטת בעולם.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה