מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פר' נח- גבולות, בשינוי סדרי טבע העולם ע''י האדם / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

פר' נח- גבולות, בשינוי סדרי טבע העולם ע''י האדם / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ”ע שדמות נריה

פר' נח- גבולות, בשינוי סדרי טבע העולם ע''י האדם / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

שלטון עצום ניתן ביד האדם: "ומלאו את הארץ וכבשה",וכדברי הרמב''ן(א,כח):"נתן להם כח וממשלה בארץ, לעשות כרצונם: בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולבנות, ולעקור נטוע, ומהרריה לחצוב נחשת, וכיוצא בזה. וזה יכלול מה שאמר "ובכל הארץ" (לעיל פסוק כו)". אך יש כיוונים כלליים שד' שומר לעצמו את זכויות היצרן, ע''מ שהאדם לא ישנה מהם בעולם. בדרך זאת הולכים האברבנאל והאור החיים בעניין דור הפלגה, אך כל אחד רואה שינוי סדר אחר, ושניהם דברי אלוקים חיים.
האברבנאל טוען שהאדם היה צריך להישאר יותר קרוב לטבע ולא להיכנס יותר מדאי לעשייה מלאכותית. וז''ל:"וכן היה חטאת דור הפלג' דומ' לחטא אדם וקין ובניו, לפי שבהיות להם רבוי הענינים הטבעיים ההכרחיים לקיומם מאת ה' מן השמים, בהיותם פנויים ממלאכ' מכל עמל ומוכנים להתעסק בשלמות נפשם, לא נחה דעתם במה שהכין להם בוראם במתנתו הרחבה הטבעית, ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם למצא המלאכות בבנות עיר, שהיא כוללת המלאכות כלם, ומגדל בתוכ' כדי להתחבר שם ולעשת עצמם מדיניים תחת היותם בני שדה, בחשבם שהתכלית המיוחד להם היה הקבוץ המדינות להתמשך ביניהם השתוף והחברה, ושזו המעולה בתכליתיות האנושיות עם מה שימשך מזה מהם מהשמות והמנוי' והממשלות והכבודות הדמיוניות וחמדת אסיפת הקנינים והחמס והגזל ושפיכות דמים הנמשכים. מה שלא היה דבר נמצא מזה בהיותם בשד' כל אחד בפני עצמו וכמאמר שלמה (קהלת ז') האלהים עשה את האדם ישר והמ' בקשו חשבונות רבים, ולהיות כל זה מותר בלתי טבעי מונע ומעיק האדם מהשגת שלמותו האמתי הנפשיי. לכן, נענשו האנשים החטאים האלה בנפשותם, בשבלל השם לשונם והפיצם על פני כל הארץ, כמו שגרש את אדם הראשון מג"ע וגרש את קין מארץ מושבו ואת בניו גרש מהעולם במי המבול, כי היה פשעם שוה, בששמו תכליתם האחרון בעץ הדעת ועזבו עץ החיים, שהוא התכלית האמיתי ולכן ענשם היה ראוי שיהי' ג"כ מתדמה".  
בעצם, זה קרה גם לאדם הראשן וגם לדור המבול, אך כאן ד' עצר התהליך לפני המעשה.
האור החיים רואה את חטאם, שרצו להתיישב במקום אחד ולא להתפזר כרצון ד', עד שיהיה העולם מיושב כדי שליש משטחו. וז''ל: "והלא ארז"ל כי מרצון ה' היה שיתעסקו בבנין העולם? ואפשר כי להיות שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא עולמו בראו שיהיה שליש ישוב ושליש מדבר, ותמצא הן היום כמה מקומות של ישוב שאם תסמוך אותם אחת אל אחת לא יהיה אפילו חלק ממאה בשליש ישוב הנזכר ויהיה הכל מדבר. אלא להיות שהעיירות והכרכים בין עיר לעיר חלק קרוב, ובני העולם עוברים ושבים מזו לזו, בזה יחשב הכל בין העיירות בין מה שביניהם ישוב ובצירוף הכל תמצא שליש ישוב, ולזה נאמר היתה "כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים". רצו שיהיו כולם מקובצים במקום אחד ולא יתפזרו אנה ואנה ושיהיה מקום אחד ישוב דוקא. ולזה בנו העיר להם פירוש עיר אחת לכולם, ולחששת שמא יתפזרו באורך העולם וילך אחד מהם אנה ואנה עשו המגדל להיות להם לסימן שזהו מקומם אשר נקרא שמם עליו וגם להכיר המקום מרחוק אשר יהיה שם ובא יבא לאות המגדל וזהו אומרו פן נפוץ על פני כל הארץ שלא רצו להיותם נפזרים וכלים זעיר שם זעיר שם, ולזה אמר ה' כי הדבר הזה איננו נכון בעיניו והוא דבר שיכולים להשיגו להיותם בעלי בחירה ורצון במעשה הגשמי, ולזה גזר אומר להפר עצתם ולבלול שפתם שאז בהכרח יהיו נפרדים וכל אחד יבקש לו מקום וזשה"כ ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ, וזה הוא עד נאמן לפירושנו שכונת ה' שיהיו ממלאים כל העולם ובזה נעשה שליש העולם ישוב לסיבה נודעת לו יתברך שמו".
ד' רצה שיהיה פיזור אוכלוסין ,ובכך העולם יהיה מיושב בחלוקה נכונה.

ד' הוא הבעלים של העולם וזכותו להחליט על כללי התנהלותם של בני האדם בו. לימים, אנו מגלים שאכן יש טבע בריא לעולם, ויש סדר הגיוני בו. האור החיים הנ''ל מסיים, שיש סוד בדבר, הידוע רק ליודעי חן. לצערנו, בינתיים, אנו דואגים רק לנוחות שלנו. גם הארגונים הירוקים דואגים לסדר הטבע, ע''מ שהאדם לא ייפגע או שהיצורים והטבע לא ייפגעו. ד' לא רואה זאת כך. הוא כן נתן לאדם יכולת שימוש לצורכו, אך עם כללים שהוא מבין בהם ביותר, ולכן אנו נפעל לפי חוקים אלה,הכוללים את הלכות כלאיים,בל תשחית, צער בעלי חיים.בעתיד , כשתמלא "הארץ דעה כמים לים מכסים",נבין יותר כללים אלה

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה