מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

ראש השנה - קול השופר ורמזי השופר / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

ראש השנה - קול השופר ורמזי השופר / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

ראש השנה - קול השופר ורמזי השופר / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

מצוות תקיעת שופר בראש השנה זוהי מצווה דאורייתא , וזוהי המצווה החשובה ביותר בראש השנה.

מצווה זו אינה כתובה בתורה באופן ברור.

בשני מקומות בתורה קיים ניסוח כללי : (כג) וַיְדַבֵּר יְקֹוָק אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: (כד) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ ( ויקרא כ"ג ) ובמקום אחר נאמר : (א) וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם ( במדבר כ"ט ).

אולם קבלה היא וגזירה שווה ממצוות יובל ביום הכיפורים , שהתרועה נעשית באמצעות תקיעת שופר. רוב הראשונים ובכללם הרמב"ם סבורים, שעיקר המצווה היאהשמיעה לקול השופר .

כך כותב הרמב"ם :

" והמצווה הק"ע היא שצוונו לשמוע קול שופר ביום ראשון מתשרי" (ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קע), וכך מבאר הרמב"ם בהרחבה את שיטתו בשו"ת הרמב"ם סימן קמב : " וזה שהמצווה המחוייבת אינה התקיעה, אלא שמיעת התקיעה............. ואין אנו תוקעין, אלא כדי לשמוע, כמו שהמצווה היא ישיבת הסוכה, לא עשייתה, ואין אנו עושין, אלא כדי לישב, ולכן נברך לישב ולא נברך לעשות, ונברך לשמוע קול שופר, ולא נברך על תקיעת שופר " .

יוצא אם כן, שהמצווה היחידה בראש השנה אין בה מעשה של עשייה , ולא דיבור , אלא קיומה בשמיעה בלבד. אף על פי כן הקפידו חכמים , שהקול ישמע משופר זך וטהור הנקי מכל חטא, ולכן המשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ו: פוסלת שופר העשוי מקרן של פרה מפני שהוא קרן והוא מזכיר את חטא העגל- "ואין קטגור נעשה סנגור", וזה דומה לדין שכהן גדול אינו נכנס בבגדי זהב לקודש הקדשים לעבוד את עבודתו כיוון שזהב מזכיר את עגל הזהב – ואין קטגור נעשה סנגור.

רואים מכאן ששופר של פרה ובגדי זהב עלולים להזכיר לאדם את חטא העגל , ולא נכון שבשעה שכהן גדול מצוי בקודש הקדשים בשעת תקיעת שופר שאנו נזכרים לפני ה' יתב' לטובה , נזכיר את חטא העגל שעומד לחובת עם ישראל.

בשעת כניסתו של הכהן הגדול לקודש הקדשים ביום הכיפורים ישנה דממה מוחלטת. הכהן הגדול אינו מוציא מילה מפיו ורק לאחר שיוצא מקודש הקדשים היה אומר תפילה קצרה . כך גם בתקיעת השופר , המוקד הוא בשמיעה ובהאזנה. כל דיבור יפגום במעמד זה ולכן כולם קשובים ומאזינים. לכן אנו מברכים על מצוות השופר בברכת " לשמוע קול שופר".

בחיינו , כאשר החיים סוערים, אנו נמנעים להקשיב לזולת . אנו נוטים להביע רק את הדעה שלנו , להשמיע את קולנו ותמיד אנו בטוחים שאנו צודקים. בראש השנה בזמן תקיעת השופר אנחנו צריכים להקשיב, רק להקשיב לשופר. עצם ההקשבה חשובה. לא מביעים את דעתנו ולא מתנשאים , אלא מוכנים לשמוע את אותה תקיעה נקייה שחודרת לעמקי הלב. השמיעה זה משהו עמוק שאומר לנו תסתכל פנימה, תשנה את הגישה.

בזמן התקיעה אנו מקבלים על עצמנו להתחיל להיות קשובים .להקשיב לה' יתב', להקשיב לחברינו , להקשיב לנשותינו ולילדינו , להיות קשובים לכל אחד ואחד ללא התנשאות והתרברבות.

 

ברצוני לחדש עניין נוסף בעניין שמיעת השופר.

המשנה אומרת במסכת ראש השנה פרק ג' משנה ה' : "התוקע לתוך הבור או לתוך הדות – אם קול השופר שמע , יצא. אם קול הברה (=ההד) שמע, לא יצא ".

הגמרא מסבירה את המשנה הזו כך : מדובר על אדם שעומד על שפת הבור והוא השומע והתוקע עומד בתוך הבור. ברגע שבעל התוקע תוקע בשופר, האדם שעומד מחוץ לבור שומע קול הברה (=הד) ולא את קול השופר ולכן לא יצא י"ח , אך מי שעומד בתוך הבור שומע את קול השופר עצמו ולכן הוא יוצא י"ח.

הייתי מבקש להסביר משנה זו באופן מחודש.

האדם חי בעולם הנמשל לבור או לדות – מקום צר, לוחץ, עולם לחוץ ולוחץ ומוקף מחיצות וגדרות.

החברה שמסביב סוגרת על האדם כחומה מכל צדדיו והיא ניצבת מול האדם במשך כל ימי חייו. למרות זאת, האדם נדרש להאזין לקולות הבוקעים מקירות ליבו , לקול שופרו הפנימי , לשמוע את הקולות הפנימיים

הבוקעים מהלב. האדם צריך להקשיב ל-"קול" הפנימי שלו. האדם נדרש להתבונן בתוך עצמו ולהקשיב לרחשי הלב, ולחזק את הטוב שהוא מוצא בתוך עצמו ולתקן את הדברים השליליים שהוא מוצא בתוך עצמו.

לצערנו , ישנם אנשים שאינם שומעים את קולם הפנימי , ומרכז הכובד של חייהם הוא ההקשבה לתגובת הסביבה . אדם זה אינו מתבונן בתוככי עצמו אלא הוא עסוק כל הזמן במה יגידו אחרים - מה אומרים וחושבים עלי, מה יאמרו עלי. אדם זה ממש מסכן , הוא יודע שקולות הפנימיים אומרים לו דברים שונים ממה שהסביבה אומרת לו, והא אינו מרגיש נעים , וכדי להיות בחבר'ה הוא נשמע לקולות החיצוניים למרות שקולות אלו אינם טובים לו.

לפי דעתי , זה מה שניתן ללמוד מהמשנה.

אם האדם מאזין לקולו הפנימי והשורשי – "אם קול השופר שמע – יצא", כלומר : הוא ממלא את ייעודו האנושי ונשמע לקולות הפנימיים שבו- אז "יצא" – הוא יוכל להתקדם בדרך הנכונה.

אך , אם הוא עסוק בקולות החיצוניים , שומע את קול ההד החיצוני, הוא עסוק בשאלה – מה יגידו עלי??אז לא יצא, כלומר : האדם הזה מועל בשליחותו האנושית, בשליחותו האישית , ואז הוא מגיע למקומות שאינם מתאימים לו, למקומות פסולים.

אנו צריכים לדעת ש-"שופר" – פירושו : שיפור – שפרו מעשיכם. ייעודו של האדם הוא השיפור וההתקדמות. ייעודו של האדם הוא עלייה מתמדת. האדם נולד עם כוחות גולמיים ומוטל עליו להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, לפתח אותם ולשכלל אותם. בניגוד לבהמה שהמבנה שלה הוא סטאטי : בהמה = בה-מה, כל מה שיש לה הוא כבר בה והיא לא יכולה להוסיף כלום , אין לה במה להתפתח.

לעומת זאת , המבנה הנפשי של האדם דינמי- "אדם לעמל יולד" , תפקיד האדם לעמול ולפתח, להתקדם ולהשתפר. האדם בעצם הוא שופר, הוא יצור שמהותו היא השיפור התמידי – "שפרו מעשיכם".

אם נסכם: אנו מבינים כעת מדוע הרמב"ם כתב בשו"ת שלו : "המצווה היא השמיעה , לא התקיעה, ואין אנו תוקעים , אלא כדי לשמוע".

הרמב"ם מתכוון לכך שע"י תקיעת השופר שהאדם חייב לשמוע אותם בכוונה רבה  , וקולות אלו מחנכים את האדם – לשמוע את הקולות הפנימיים, האדם צריך בר"ה לשמוע את הקולות הפנימיים שלו, להקשיב לקולות אלו ולשמוע את קולות האחרים שאני יכול לעזור להם.

אולי גם בגלל עניין השמיעה אנו אומרים בקבלת עול מלכות שמים – "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" , קבלת עול מלכות שמים נפתחת בהקשבה , כי כאשר יודעים לשמוע אפשר להפנים ערכים , ניתן ללמוד גם מהאחרים ולא תמיד אנו צריכים לומר את המילה האחרונה. מי שמסוגל לשמוע, מסוגל גם להשתפר ולהתקדם .

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  מנכ"ל רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא מברך על אישור התקציב שיאפשר המשך פעילות מוסדות החינוך ומודה לראש הממשלה ולשרי האוצר והחינוך
  המשך לקריאה