מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

שבת זכור - שמיעת קריאת פרשת זכור / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

שבת זכור - שמיעת קריאת פרשת זכור / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

שבת זכור - שמיעת קריאת פרשת זכור / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

השבת אנו קוראים את ציווי התורה לזכור את אשר עשה עמלק לישראל. ציווי זה מלווה אותנו אלפי שנים, מידי שנה בשנה במועד קבוע ובהקפדה יתירה – מדוע זכירה זו כ"כ חשובה ? מדוע הקפיד הקב"ה שנזכיר את אשר עשה לנו עמלק בדרך בצאתנו ממצרים?

תשובה לשאלה זו מוצאים אנו במדרש תנחומא (תצא ט') : "אשר קרך בדרך – רבנן אמרי : קרך, הקרך לפני אחרים ( קירר לפני האחרים ). אמר רבי חוניא : משל למה הדבר דומה? לאמבטיה רותחת שלא הייתה בריה יכולה לירד לתוכה. בא בן בליעל אחד וקפץ לתוכה, אף על פי שנכווה – הקירה לפני אחרים. אף כאן , כיוון שיצאו ישראל ממצרים, הקב"ה קרע להם את הים ונשתקעו המצרים לתוכו, נפל פחדו על כל האומות ,כיוון שבא עמלק ונזדווג להם, אף על פי שנטל את שלו מתחת ידן, הקירן לפני אומות העולם".

לאחר מאות שנים של גלות, יוצא עם ישראל מארץ מצרים, מבית עבדים, תוך אותות ומופתים רבים שמשנים ממש את חוקי הטבע . המצרים טובעים בים ועם ישראל יוצא מאפילה לאור גדול. פחד אפף את כל אומות העולם. האימה שיתקה אותם. עם ישראל יכול היה להיכנס לארץ ישראל שהייתה מתרוקנת מלפניו, מפחד מהעם הכובש. אולם בדיוק באותו השלב מחליט עמלק לשבש את תכניות ההשגחה העליונה ולהראות לכל אומות העולם שעם ישראל הרי הוא עם ככל העמים, שאף הוא רגיש, נפגע ולא חסין, שניתן לפגוע בו.

ואכן עמלק הצליח ברשעותו לקרר את האמבטיה בעיני כל אומות העולם – מאז ועד היום.

לא ניתן למחול על רשעות שהשפעתה היא לאורך זמן. אין לעבור בשתיקה על פגיעה ביוקרתו של עמו של ה' יתברך . מעשה עמלק גרם לחילול ה' נורא ואיום, חילול ה' גדול ומתמשך זה כאלפי שנים.

זו הסיבה והטעם שעם ישראל מצווים לזכור את מעשה עמלק. לזכור ולדעת שמעמדם בעולם ומיקומם על במת ההיסטוריה השתבש עם רשעות עמלק. אולם הזיכרון  אינו מופשט בלבד, עליו להיות מעשי ברגע הראשון שיתאפשר. כך פוסק הרמב"ם : " שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ: למנות להם מלך, לבנות את בית הבחירה, ולהכרית את זרעו של עמלק".

ואמנם, כיום בשוב ה' שיבת ציון, עלינו לבדוק היכן וכיצד ניתן לקיים מצווה גדולה זו שתלוי בה קידוש ה' גדול.

במדרש ההלכה ספרי מגלים לנו חז"ל:" כשהמקום דן את האומות – שמחה לפניו". וכן שלמה המלך

אומר : " ובאבוד רשעים – רינה " (משלי יא', י').

אין שמחה כשמחת מחיקת חילול ה' ! שמחה כשמחה המתלווה לקידוש ה'", זהו תפקידנו – לקדש את שם ה' בעולם ועל ידי כך יימחק חילול ה' בעולם שגרם עמלק.

מהלך זה של חילול ה' של עמלק, ומצוות קידוש ה' למחיקת חילול ה' – היא המסר אותו צריכה הקריאה בתורה לעבור לליבנו ובמוחנו בעת נשמע את הקורא בקריאת התורה " זכור את אשר עשה לך עמלק".

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • חנוך לנער על פי דרכו

  חנוך לנער על פי דרכו

  מה השיקולים שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים ישיבה או אולפנה? עד כמה ההורים צריכים להתערב? הרב דולי בסוק על אמונה ביכולת המתבגר לקראת הרישום למוסדות חינוך.
  המשך לקריאה
 • מנהלת יעוץ והכוונה

  מנהלת יעוץ והכוונה

  באיזו אולפנה או ישיבה תיכונית כדאי לילדכם ללמוד? חמישה טיפים של רותם לבחירת המקום לילדכם.
  המשך לקריאה
 • מובילים ציונות דתית בגליל

  מובילים ציונות דתית בגליל

  מובילים ציונות דתית בגליל לאחר חצי שנה של מפגשים שבועיים בנושא ציונות דתית, יצאו השבוע כמעל 140 בנות ואנשי צוות מ-7 אולפנות של רשת בני עקיבא ליומיים מסע ציוני דתי בגליל. המסע נפתח בטיול קצר לפתיחת הלב ממצודת ביריה לבית הכנסת העתיק בנבוריה. לאחר הטיול ומעגלי שיח להיכרות, הגיעו הבנות לצפת העתיקה שם השתתפו בסדנאות להקשבה ולימוד. את הביקור סיימנו בשירה וריקודים במעין החתום. בהמשך סיירו הבנות בשבילי פקיעין העתיקה ממערת רשב״י לבית מרגלית זינתי שומרת הגחלת שריגשה ולימדה אותן מהי ׳לנו מורשה׳. היום השני נפתח במפגש עם הגרעין התורני בקרית שמונה שם העמיקו בנושא שליחות אישית וחיבור לעם ישראל את המסע חתמו הבנות במפגש עם השומר החדש במטולה שם זכו ללמוד ולהרגיש בידיים את אהבת ועבודת האדמה, כדוגמא להגשמה ציונית דתית. בכל אחד מהמקומות נפגשו ההבנות עם אנשים וסיפורים, שחשפו אותן לעוד נדבך ב׳סיפור׳ המופלא של הציונות הדתית ושל חזרת עם ישראל לארצו ומילוי ייעודו.
  המשך לקריאה