מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

שמיטת כספים - הרב אפרים זיק ראש ישיבת בני עקיבא רעננה

שמיטת כספים - הרב אפרים זיק ראש ישיבת בני עקיבא רעננה

שמיטת כספים - הרב אפרים זיק ראש ישיבת בני עקיבא רעננה

השנה, עם התקדש ליל החג ברגע בו תשקע השמש בכט' באלול, מלבד שתתחדש עלינו שנה חדשה , תשע"ו, ימחלו כל החובות – תתבצע "שמיטת כספים".

מדוע שמיטת הכספים חלה יחד עם שמיטת הקרקעות?

חז"ל נתנו מספר טעמים לדבר:

 1.     גם בעולם העתיק לא כל אבותינו עסקו בחקלאות, יש מהם שעסקו במלאכה ובמסחר. אם כן, במה הם ירגישו את המשמעויות של שנת השבע, ע"כ ניתנה שמיטה גם בתחומים הפיננסים.
 2.     יתכן ואנשים רבים נזקקו לקחת הלוואה דווקא בשנת השמיטה, במיוחד משום שלא עיבדו את אדמתם הם מתקשים להחזיר את ההלואה, לכן ציותה התורה על השמטת הכספים.

התורה חששה כי יהיו אנשים אשר לא ירצו להלוות בכדי לא להפסיד את כספם והזהירה על כך בחומרה. התורה קראה למחשבה מעין זו "דבר בליעל", כאשר הלל הזקן נוכח כי אנשים נמנעים מלהלוות, עמד ותיקן פרוזבול שיוכל אדם למסור שטרותיו לביה"ד על מנת שביה"ד יגבו את החוב לאחר השמיטה וכך החוב לא יתבטל. למדנו על כך עם הבנים וגם ערכנו עמם שטר פרוזבול. אע"כ, יש לומר, כי ראוי לאדם לשמט חובותיו ובמידה שאדם מודד כך הקב"ה מודד לו. אם אנו מבקשים מה' שלא יביא אותנו לפני ביה"ד של מעלה, אלא שיקום מכסא דין וישב על כסא רחמים, כך אנו צריכים לוותר, לתת לחיים לזרום, לא לדרוש כל הזמן את מה שמגיע לי, אלא לנהוג בנעם וברחמים. כך נזכה גם אנחנו, בעז"ה, לצאת מוצדקים במשפט יום הדין.

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  מנכ"ל רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא מברך על אישור התקציב שיאפשר המשך פעילות מוסדות החינוך ומודה לראש הממשלה ולשרי האוצר והחינוך
  המשך לקריאה