מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

שני סוגי הנס בחנוכה/ הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

שני סוגי הנס בחנוכה/ הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ”ע שדמות נריה

שני סוגי הנס בחנוכה/ הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

ידועה קושייתו של הב''י (סי' תרע),למה מדליקין שמונה ימים הרי הנס היה שבעה ימים? עונה הט''ז שבכל יום דלק רק שמיננית מהכמות,דאין הנס חל אלא על היש .ומוסיף הרב חרל'פ במי מרום ח,מאמר פג, שאם היה זה יש מאין היה זה נס גמור והרי הנס צריך להיות בתוך צינורי הטבע. וכן ההולך למוד גורנו, אומר יהיה רצון מלפניך שתשלח ברכה במעשה ידינו,התחיל למוד גורנו אומר, ברוך השולח ברכה בכרי זה ,מדד ואח''כ בירך ה''ז תפילת שוא.הרי שהנס הוא דבר טבעי החודר בתוך טבע ההוויה.

לכן לא מברכים "שעשה ניסים לאבותינו" בפסח אלא בחנוכה ובפורים שבהם אנו ממשיכים את העילוי שבטבע שהוא תכלית המכוון, אך בפסח שזה שינוי דרכי הטבע,רק שהם בהוראת שעה ,אין מברכים.

והנה הראי'ה (מועדי הראיה עמ' קסג')טוען שאין צורך לכך שהרי בזוהר נאמר שאין אפשרות של נס על לא דבר אלא בהוראת נביא ,שהוא מוגבל מצד השליחות שע''י כוח בשר ודם,אבל בנס שנעשה שלא ע''י נביא אלא מהרצון העליון, היד ד' תקצר?

אמנם הישארות השמן ,הוא מפני המצוה של שמן זית , שאם היה זה ע''י נס לא היה זה שמן זית, והמצוה היא להדליק שמן זית.כך שהנס היה גם בראשון .אך לפי זה הנס היה בשביל הידור של שמן זית, שהרי גם שמנים אחרים כשרים בדיעבד.

ויש להתעורר למה היה ידור בשמן ולא במנורה, שם הדליקו בשיפודין של ברזל(מנחות כח:)?ונראה שיסוד הנס בא להאיר על סגולת רוח הקודש השרויה בישראל , כנזכר בנר המערבי, המקיים את החומריות. ולכן, גם כשגלי הצרות משברים את החומר של ישראל, עדיין נשאר הרוח חי .לכן הנס היה דוקא בשמן, כנגד הרוח, שיהיה בתכלית ההידור.עכת''ד.

ויש לשאול מעין איה ברכות י. בעניין ספר הרפואות שגנז חזקיהו, שם מביא הראיה, שרק בדור עני כשל חזקיהו או בדור יוצאי מצרים או בדור של גדעון היה צורך בנס גלוי, אך בדור גדול, כדורו של יהושע או בדור הגאולה, יש לראות דווקא את הנס שנעשה במסגרת הטבע, כדברי הרב חרל''פ הנ''ל?

אכן נראה, שהיה כאן מימד כפול של שני סוגי נס. כי בדור החשמונאים, היה עניין הגאולה במסגרת הטבע, לא דבר פשוט. הרב נריה מביא במאמרו אודות חבורת החסידים שלא נלחמה בשבת שחשבו שהיו במצב של מסירות נפש, רק בי''ד של חשמונאי קבעו כי זה עת מלחמה ולכן חייבים להילחם בשבת. רק מאז נכנסו להבנה שהנס יהיה בדרך הטבע, וכמובא בתפילות יהודה ,לפני מלחמותיו. אך המעיין בתפילותיו של יהודה במקבים א,ד,ט לפני הקרב עם גורגיאס, הוא מבקש תשועה כמו מפרעה. וכן שם א,ז,מא, לפני הקרב עם ניקנור, הוא מבקש תשועה כפי שהיה בימי חזקיהו עם חיילות סנחריב . משמע שדורו עוד לא היה לגמרי סמוך על הנהגת ד' בדרך הטבע, ועל כן נאלץ מידי פעם להישען על ההנהגה הלא טבעית. בכלל, דור זה היה בחלקו העירוני ובחלקו העשיר, נתון להשפעת המתיוונים, וכן גם בימי המכבים היו הצוררים שאחרי מנלאוס ואלקימוס, כך שנאלצו גם לסמוך על הנס.

מצד שני, גם הנהגת ד' בטבע לא הייתה מספיק מובנת אפילו ליהודה ואחיו, שהרי כרת ברית עם הרומאים, כנזכר במקבים א,ח, וכן בימי שמעון כנזכר שם א,יד.

לכן היה צורך לרענן להם, כי ד' הוא הנלחם להם ולכן הראה זאת ע''י הנס של השמן, כנזכר במהר''ל בנר מצווה. בעצם, הנס נעשה על יש מיש, כדברי הרב חרל'פ , אך מכיוון שיכלו להדליק בשמן אחר, והדרו דווקא בשמן זית ויצאו מגדרם,כדברי הראי'ה, כי ראו זאת כצורך השעה של הדור, ניכר היה הנס של השמן ביותר.

לכן, גם עניין חנוכה של שמונת ימים מופיע בשני הסברים: במקבים א,ד,נו-נט נזכר עניין של חנוכת המזבח שנערך שמונת ימים. אך בברייתא במס' סופרים, הנזכרת בשבת כא: נזכר עניין הנס של השמן, כי חנוכת המזבח הייתה בדרך הטבעית, כהמשך לניצחונם במלחמה שאיפשר את חנוכת ביהמ'ק , אך בהידור של השמן, יצאו מגדרם וסמכו על הנס, לעורר דורם, שלא יהיו ספקות, בדבר עזרת ד' להם.

בברכת חנוכה שמח .

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה