מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

תקיעת שופר- האם צריכה כוונה ?/ עמית מוסקוביץ ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

תקיעת שופר- האם צריכה כוונה ?/ עמית מוסקוביץ ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

תקיעת שופר- האם צריכה כוונה ?/ עמית מוסקוביץ ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

האם אדם ששומע קול שופר בראש השנה צריך לכוון את ליבו כדי לצאת ידי חובת מצוות השופר או שאינו צריך לכוון ליבו?

הגדרת המושג "לצאת ידי חובה"

רש"י במסכת ברכות דף י"ג עמוד א: "שיהא מתכוון לשם מצווה". כלומר שצריך שתהיה כוונת הלב לצאת ידי חובת המצווה".

משנה מסכת ראש השנה דף כ"ז עמוד ב:

מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו.

הגמרא במסכת ראש השנה בדף כ"ח עמוד א מביאה את הסיפור שכפו פרסיים על אדם לאכול מצה ביום טוב הראשון של פסח ואותו אדם יצא ידי חובה מכאן מסיק רבא שהתוקע לשיר יצא ידי חובה ושמצוות אינן צריכות כוונה. התוקע לשיר הוא אדם שתוקע כדי לנגן (רש"י).

 

לכאורה, מסקנות זו של רבא, עומדת בניגוד למשנה  במסכת ברכות.

במשנה בברכות בדף י"ג נאמר:

"היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא. אם כוון ליבו יצא".

ועל זה אומרת הגמרא שם: "שמע מינה מצוות צריכות כוונה".

מתרצת הגמרא: "בקורא להגיה". כלומר שאדם קורא על מנת לעשות הגהה לספר, זה אפילו לא נחשב קריאה.

ולכן המגיה לא יכול לצאת ידי חובה.

לעומת זאת, אדם שקורא כדי לקרוא אף על פי שלא כוון יצא ידי חובה.

קושיה נוספת במשנה שלנו בדף כ"ז עמוד ב שם כתוב: "אם כוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא" כלומר מצוות צריכות כוונה? כאן מסבירה הגמרא שמדובר "דקא מנבח נבוחי" כלומר שהתקיעות נשמעות קצרות כעין נביחה ולא כמו תקיעות רגילות ולכן לא יכול לצאת ידי חובה. אבל אם שמע תקיעות שופר כשיעור כמו שהם צריכות להיות גם אם לא כיוון ליבו יצא ידי חובה.

 

סיכום דברי הגמרא

לסיכום דברי הגמרא, מצוות אינן צריכות כוונת הלב.  גם מה שראינו במשניות במסכת ברכות ובמסכת ראש השנה שלכאורה משם נובע שמצוות צריכות כוונה, מדובר במקרים מיוחדים שאדם לא קורא על מנת לקרוא ובאדם ששומע תקיעות שופר שלא לפי השיעור הראוי.

פסיקת ההלכה

שולחן ערוך סימן ס סעיף ה'

"הקורא את שמע ולא כוון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כוון לבו אפילו היה קורא בתורה,  והוא שכוון לבו בפסוק ראשון".

אמנם בפסוק ראשון החמירו הפוסקים שצריך כוונה וזה על פי דין הגמרא בברכות, אבל בכל שאר פרשיות קריאת שמע אין צריך כוונה משום שמצוות לא צריכות כוונה.

אמנם בשופר חלקו הפוסקים אם צריך כוונת הלב במצוות שופר או לא. יש מהפוסקים שכתבו שמצוות השופר אינה צריכה כוונה ויש מהפוסקים שכתבו שהואיל ומצוות השופר היא מהתורה לכן חייבת להיות בה כוונת הלב.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ”ל

  פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ"ל

  אולפנית בני עקיבא מירון חנכה פנימייה חדשה. במעמד חנוכת הפנימייה, על שמו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, השתתף בנו הרב שמאל אליהו.
  המשך לקריאה
 • מהפכה של שמחה בבית החולים ”סורוקה”

  מהפכה של שמחה בבית החולים "סורוקה"

  תלמידים בישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" בבאר שבע משתתפים בפרויקט "מהפכה של שמחה" בבית החולים
  המשך לקריאה
 • ערב התעוררות באולפנת בנ”ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  ערב התעוררות באולפנת בנ"ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  מאות בנות האולפנה נהנו מהופעתם של חנן בן ארי ומשה נריה כורסיה, אשר סחפו את הקהל לאווירת ימי התשובה בהופעה מיוחדת במינה.
  המשך לקריאה