מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

"אחד היה אברהם" – מבט על דמותו ופועלו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל / הרב יונה גודמן

”אחד היה אברהם” – מבט על דמותו ופועלו של הרב אברהם צוקרמן זצ”ל / הרב יונה גודמן

"אחד היה אברהם" – מבט על דמותו ופועלו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל / הרב יונה גודמן

הרהורים אישיים

לא נוכל ולא נתיימר להקיף את דמותו במסגרת צנועה זו, ואין אנו אף ראויים לכך. נשתף רק בכמה זיכרונות ותובנות כפי שהן נתפסות מזווית ראייתנו.

ייסוד דגם של ישיבה ארץ-ישראלית דתית-לאומית: הרב היה שותף לרב נריה בהקמתה של "אם הישיבות" כפר הרוא"ה. תרומתו לפיתוח דגם ייחודי של חינוך ישיבתי-תיכוני הייתה מרכזית. הם יצרו תבנית לגיל הנעורים שיונקת את הטוב מעולם הישיבות בצד רכיבים ממסגרת בתי הספר. תרומתו של הרב הייתה מכרעת בייסוד ישיבה שבה התורה היא במרכז; ישיבה שפותחים ומסיימים בה את היום בלימוד תורה, אך בשעות אחר הצהרים יש מקום וערך ללימודי חול. ישיבה שיושבים בה בחברותות בבית מדרש גדול ולומדים תורה בעמל, אך בו זמנית יש מערכת שעות, צלצולים והפסקות רשמיות. בתקופה שבה המושג ישיבה-ציונית נחשב כתרתי-דסתרי, הוא עיצב ישיבה שבה מעמיקים בלימוד התורה ומתוכה רואים עין בעין בשוב ה' לציון, ומתחנכים לעשייה מתמדת למען עם ישראל ומדינתו. ממנו למדנו עד כמה תורה ובניין העולם והארץ הולכים יחדיו, ועד כמה נדרשת חשיבה ארץ-ישראלית מקורית למען חינוך הנוער כיום.

שותפות: זכורני כיצד היינו עולים לבית המדרש לאחר סעודה שלישית והרב היה מעביר שיחה. כל פנייה אלינו, כולל בשיחה או בשיעור, הייתה במונח שהוא זר לחלוטין לעולם הישיבות הוותיק: "חברים". מי שמע שראש ישיבה יפנה לתלמידיו ויכנה אותם "חברים"?! אך שפתו שיקפה תפיסה מהותית. היא ביטאה השקפת עולם חינוכית רחבה הגורסת כי התלמידים הם שותפים בהקמת הישיבה ובפיתוחה. כמובן, רב אינו חבר: קמים בפניו, פונים אליו בגוף שלישי וממנו לומדים דרך ארץ ותורה. אך מערכת היחסים האישית והאמונה כי הישיבה אינה "שייכת" להנהלה, אלא מוקמת על ידי התלמידים החפצים מרצונם בלימוד תורה – שימש מסד בהתפתחות תפיסת החינוך שהייתה ייחודית באותן שנים, ואשר הועתקה ב"ה לישיבות, לאולפנות ולמעגלי חינוך רחבים של החינוך הממלכתי-דתי. מהרב למדנו כיצד אפשר וצריך לחנך לתורה גדולה מתוך שותפות וקשר אישי אמתי. הן במוסדותינו אך לא פחות מכך – במשפחותינו.

קידוש החול: הרב צוקרמן זצ"ל ידע לא רק לחלום, אלא גם להפשיל שרוולים למען מימוש החלום בפרטי עולם המעשה. ניתן היה לשבת אִתו בישיבת עמותה, לשמוע דברי תורה בשם הרב חרל"פ זצ"ל, ולאחר מכן לעמוד משתאים נוכח ניתוח חד שלו של המאזן הכספי. הרב יכול היה להגיע לאחת מעשרות הישיבות והאולפנות של התנועה, לתת שיעור והכוונה רוחנית, אחרי כן לתת הדרכה חינוכית ובסוף לצלול לעובי הקורה של בעיה מנהלית. תפיסת חיים זו באה לידי ביטוי גם בתמיכתו במפלגה הדתית-לאומית ובנכונותו להופיע בסוף רשימתה לכנסת, כביטוי לתמיכתו העקרונית בצורך לתרגם את הרעיונות הגדולים גם לעשייה פוליטית. ממנו למדנו כי אַל לנו להסתפק ברעיונות נשגבים וכי יש לגלות נכונות לתרגמם, בעבודה יום-יומית קשה, לתורת חיים.

תנועת הנוער: במשך עשרות שנים, רבים מהמחנכים בישיבות אחרות ראו בתנועת הנוער הדתית גורם המפריע לחינוך התורני, גורם שהוא בזבוז זמן במקרה הטוב ופסול ומזיק במקרה האחר. הרב, שהיה פעיל כל חייו הן בתנועת בני עקיבא והן בישיבות בני עקיבא, התייחס לשתיהן כשני צדדים משלימים של אותו מטבע. הוא, כראש ישיבה, שחרר אותנו מהישיבה כדי לנסוע להעביר פעולה בסניף; הוא ייעץ למדריכים בסבלנות בבעיות חינוכית עם שבטיהם (אף בהיותו בן 95!); אך הוא ידע מתי לומר לבחור שעדיף לא להשתחרר כעת, אלא להשקיע בלימוד תורה – גם למען המשך חינוך חניכיו. ממנו למדנו (ולמדו מוסדותינו) כי תנועת הנוער היא חלק מרכזי מהמאמץ החינוכי התורני-ציוני של כולנו.

צניעות ופשטות: בכל הליכותיו שידר הרב צניעות ופשטות. כך ביכולתו להנהיג ישיבה יחד עם שותף (מו"ר הרב נריה זצ"ל) במשך חמישים שנה ויותר; כך בנסיעותיו למוסדות או לתנועת בני עקיבא באוטובוסים וכך בתחומים רבים אחרים. לרוב פעל מאחורי הקלעים, בעת שאחרים היו המוכרים. שנים הוא כתב דברי תורה ליומן של התנועה שהופץ בעשרות אלפי עותקים וחתם בראשי תיבות שאיש לא זיהה. בניגוד לנפוץ בימינו, משרדו וביתו נותרו תמיד צנועים ופשוטים להפליא. אף התנהלותו האישית שידרה כי תורה וענווה דרים במקום אחד. ממנו למדנו כי גדלות מתגלה במידות ולא בפאר.

הרהורי סיום

את ישיבת כפר הרוא"ה ייסדו שני הרבנים כמה שבועות אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה. בעת שהצורר הנאצי ימ"ש החל במלחמה שעתידה להשמיד שליש מעמנו, הם הניחו תשתית למהפכה תורנית-ציונית אדירה שתשפיע על עם ישראל כולו. כשהרב צוקרמן עלה על הגבעה בכפר הרואה, הישיבות התיכוניות של בני עקיבא (והאולפנות, וישיבות ההסדר והמכללות) מנו יחדיו 13 תלמידים בלבד. כל השאר לא היה קיים. זה היה נראה מהלך חסר סיכוי. אך בהתמדה ובעמל הם בנו מסגרת שהתרחבה למאות מוסדות תורה, גרעינים תורניים, התיישבות בכל רחבי הארץ, שירות צבאי משמעותי ועשרות אלפי בוגרים המתמסרים לבניין החברה הישראלית בכל תחומי החיים.

הרב צוקרמן הִרבה להזכיר לנו את הפסוק "אבנים שחקו מים" ואת ההבנה שהטיפה הראשונה נראית כמי שלא השפיעה כלל על הסלע. כך הטיפה הבאה וכך זו שאחריה. אך בסוף, בהתמדה אין קץ, המים הם ששוחקים את האבנים. לפני חודשיים נתן הרב שיחת פתיחה למחזור החדש של תלמידי ישיבת כפר הרוא"ה, בדיוק כשם שמסר שיחת פתיחה למחזור הראשון לפני 73 שנה. 73 שנה של עוד כיתה ועוד תלמיד, עוד שיחה ועוד שיעור, עוד טיפה ועוד טיפה, שבנו מהפכה דתית-לאומית אדירה שכולנו מפירותיה. בלי לחפש כבוד או תארים, בפשטות מופלאה, הוא חינך כיתה אחר כיתה, וחינך אותנו להתמיד בחינוך ובבניין התורה והארץ במדינת ישראל המתחדשת.


"כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט"

"הלוא הדברים סותרים, שהרי צדקה איננה משפט ומשפט איננה צדקה […] ויש להשיב: בצדקה חייב אדם לנהוג כלפי אחרים, אך מעצמו עליו לתבוע משפט. אולי זאת גם משמעות דברי הנביא: 'ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד [...]' – עשיית משפט עם עצמו ואהבת חסד כלפי אחרים".

(הרב א' צוקרמן על הפרשה שלנו – בספרו לוחות אבן, עמ' 96)

וכבר היה מי שאמר – שאומר חייו של הרב מקופל בדברי תורה קצרים אלו.

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה