מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

"בנים אתם לה' א -לוהיכם" – דבר תורה לפרשת ראה - הרב בועז לוריא סגן ראש ישיבת בני עקיבא נתניה

”בנים אתם לה' א -לוהיכם” – דבר תורה לפרשת ראה - הרב בועז לוריא סגן ראש ישיבת בני עקיבא נתניה

"בנים אתם לה' א -לוהיכם" – דבר תורה לפרשת ראה - הרב בועז לוריא סגן ראש ישיבת בני עקיבא נתניה

בפרשת השבוע אנו קוראים את הפסוק:  בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱ -לֹהֵיכֶם לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת:
במסכת קידושין דף ל"ו ע"א נחלקו ר' יהודה ור' מאיר:
בנים אתם לה' א- להיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים - אתם קרוים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים - אין אתם קרוים בנים, דברי ר' יהודה; רבי מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרוים בנים,
בפשטות, ר' יהודה סובר שבני ישראל נקראים בנים לה' רק בזמן שהם עושים רצונו של הקב"ה – מקיימים תורה ומצוות
דברי ר' יהודה עומדים לכאורה בסתירה לאמור במסכת ראש השנה דף כ"ו. הגמרא שם מתייחסת למחלוקת שהייתה בין רבן גמליאל לר' יהושע אודות קידוש הלבנה וקביעת מועד יום הכיפורים באותה שנה ובמסגרת הדיון שם אומרת הגמ':
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כה עמוד א
הרי הוא אומר אתם, אתם, אתם, שלש פעמים, אתם - אפילו שוגגין, אתם - אפילו מזידין, אתם - אפילו מוטעין.
דברי הגמרא מתייחסים לפסוק בחומש ויקרא פר' כ"ג:
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם מוֹעֲדֵי ה' אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֵלֶּה הֵם מוֹעֲדָי:
הגמ' דורשת את המילה "אותם" מלשון "אתם" ואומרת שגם את בית הדין טעו בקביעת החודש ואפילו אם עשו זאת במזיד הקב"ה מקבל את קביעת בית הדין. כיצד אם כן ייתכן, שמצד אחד אומר ר' יהודה, שכאשר בני ישראל לא עושים רצונו של מקום הם אינם קרויים בנים ואילו בית דין שבמזיד קדשו את החודש שלא בזמנו הדבר מתקבל לפני הקב"ה?
על סתירה זו עמד האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זצ"ל והסביר כך:
את דברי ר' יהודה התולה את מעמדם של בני ישראל כבני ה' ב"עשיית רצונו של מקום" אין לפרש כפשוטתם, שהדבר תלוי בשמירת המצוות. בני ישראל יכולים להיקרא בנים אף אם אינם מקיימים מצוות ואפילו במזיד! במה אם כן תלוי הדבר? בכך שבני ישראל רואים עצמם כבניו של הקב"ה גם כאשר הם חוטאים וזו הכוונה בזמן שעושים רצונו של מקום.
נראה לבאר את כוונת ה"בית ישראל":
לעיתים הבן אינו עושה רצון אביו. לעיתים הוא הולך בדרך המנוגדת לרצון אביו ואמו, המנוגדת לחינוך אותו קיבל מאביו ואמו אבל השאלה היא האם הבן ממשיך לראות את עצמו כבנם של אביו ואמו או שחלילה הוא כבר אינו מרגיש כבן בביתו שלו.
עם ישראל לעיתים אינו שומר מצוות ואפילו במזיד אבל כל זמן שבני ישראל ממשיכים לראות את עצמם כבניו של הקב"ה הרי הם נקראים בנים!
הבית ישראל מחדש לנו חידוש גדול בדבריו. ההגדרה שלנו כבניו של הקב"ה תלויה בנו בלבד. גם אם אנו חוטאים, אם אנו ממשיכים להרגיש את הקשר לקב"ה כמו קשר בין בן לאביו הרי הקב"ה ממשיך אף הוא לראות בנו את בניו, גם אין אנו עושים רצונו. אין הכוונה חלילה שהקב"ה מסכים לזה שלא נקיים את מצוותיו אלא להיפך, מתוך כך שהקב"ה רואים בנו בניו הוא נותן לנו את האפשרות לחזור ולהתקרב אליו וללכת בדרכיו.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה