מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

"לֶךְ לְךָ" - להתחבר לשורשך – הרב חיים דרוקמן יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא

”לֶךְ לְךָ” - להתחבר לשורשך – הרב חיים דרוקמן יו”ר מרכז ישיבות בני עקיבא

"לֶךְ לְךָ" - להתחבר לשורשך – הרב חיים דרוקמן יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא

לטובתך ולשורשך

פרשתנו פותחת בדיבור הא־לוהי הראשון לאברהם (בראשית יב, א‑ב): "לֶךְ לְךָ... אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ, וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל...". כביכול, המילה "לְךָ" מיותרת, שהרי די היה לומר: "לך מארצך..."!

מביא רש"י: "'לֶךְ לְךָ' - להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד, שאודיע טבעך בעולם" - לפי זה, המילה "לְךָ" מצביעה על טעם ההליכה - "להנאתך ולטובתך".

האלשיך מעלה הסבר אחר: "בהיותך בחוץ לארץ אינך דבק עם שורשך, ואינך בעצם שלם... כי נפרד אתה מעיקרך ושורשך. אך בלכתך אל הארץ אתה כהולך ומתחבר אל עצמך ושורשך. וזהו: 'לֶךְ לְךָ' - שהוא כי לך ולעצמך אתה הולך". לפי האלשיך, המילה "לְךָ" אינה משמשת כטעם להליכה, אלא ציון לאן עליו ללכת - "לעצמך אתה הולך": בהליכה זו אתה מתחבר לעצמך, לשורשך - דבר החסר לך בחוץ לארץ, שם אתה מנותק מעצמך!

אף שהפירושים נראים כסותרים, ניתן לראות אותם כמשלימים זה את זה: רש"י עומד על כך שההליכה היא בשביל אברהם ולטובתו. מסביר האלשיך, שההליכה היא לטובתו משום שמביאה אותו להשלמת עצמו. בחוץ לארץ - "אי אתה זוכה לבנים", וטבעך לא יכול להתגלות בעולם - כי אין זה מקומך, ואינך שלם שם. לעומת זאת, "בארץ אשר אראך" - "אעשך לגוי גדול", כאשר תתחבר לעצמך, לשורשך, תוכל להיות אתה באמת וכך למלא את ייעודך בעולם.

אברהם אבינו, כשאר האבות, מהווה את התמצית של עם ישראל, הגרעין ממנו יצמח העם - ולכן טמונות בו התכונות העתידות להופיע בעם ישראל בעתיד. לכן, כשם שארץ ישראל היא שורשו של אברהם - כך היא גם שורש נשמתו של עם ישראל כולו. ארץ ישראל היא מקום גידולו הטבעי של עם ישראל, ורק בה הוא יכול להגיע לשלמותו ולמילוי ייעודו בעולם.

גילוי השכינה בה או בעבורה

בבואו ארצה, אומר ד' לאברהם: "לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת" (בראשית יב, ז), ואברהם בתגובה בונה מזבח לד'. מסביר רש"י שבניית המזבח ביטאה הכרת תודה "על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל", שכן, זו הפעם הראשונה שאברהם התבשר שעתיד להיות לו זרע, ושזרע זה יזכה בארץ ישראל.

הרמב"ן מדייק בפסוק, שבניית המזבח היתה על עצם זה שד' נגלה אליו, כי עד כה "לא נראה אליו ה' ולא נתוודע אליו במראה ולא במחזה". אמנם ה' כבר התגלה לאברהם כששלח אותו ארצה, אך קיים הבדל מהותי בין הגילוי הראשון בחוץ לארץ, שהיה בחלום או ברוח הקודש - לבין הגילוי השני בבואו ארצה, שהיה בגילוי ישיר מאת ה'.

ישנן דרגות בגילוי הא־לוהי, ואין להשוות בין גילוי בחוץ לארץ לגילוי בארץ, שהוא עוצמתי וישיר הרבה יותר, במדרגה אחרת לגמרי!

ריה"ל (כוזרי ב, יד) כתב, שנבואה אפשרית רק בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. הדוגמה הראשונה לנבואה בחוץ לארץ עבור ארץ ישראל היא גילוי: "לֶךְ לְךָ... אֶל הָאָרֶץ" לאברהם אבינו. ובכל זאת - אף שהנבואה היתה עבור ארץ ישראל, מדרגתה היתה פחותה מנבואה בארץ ישראל ממש.

מטרת הקמת המזבח היתה אפוא להודות לד'. לרש"י, ההודיה היתה על בשורת הארץ והזרע, ולרמב"ן, הודיה על הגילוי הא־לוהי המיוחד שזכה לו בהגיעו ארצה. הארץ והזרע, שהובטחו לאברהם, מהווים תנאים להופעת השכינה בעולם. השכינה מתגלה בעולם דרך עם ישראל, זרעו של אברהם, החיים בארץ שהובטחה לאברהם, ארץ הנבואה והשכינה. לפי רש"י אברהם מודה על ההבטחה, שעתיד לצמוח ממנו עם אשר יביא לגילוי השכינה בארץ‑השכינה, ולרמב"ן ההודאה היא על השכינה המתגלית אליו לראשונה, בזכות הגעתו לארץ ישראל!

הבטחת הזרע והארץ

ניתן לראות, כי בכל מקום שד' מבשר לאבות על המשכיות זרעם אחריהם - הוא מבטיח להם גם את הארץ, ואכן, קיים קשר מהותי בין ההבטחות: הבטחת הזרע היא הבטחה על קיום היעוד של האבות, והגשמת היעוד אפשרית רק בארץ ישראל.

כך אנו מוצאים גם בהתגלות למשה רבינו במצרים (שמות ג, טז‑יז): "פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם, וְאֶת הֶעָשׂוּי לָכֶם בְּמִצְרָיִם, וָאֹמַר, אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי מִצְרַיִם אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי..." - הבשורה איננה רק על עצם היציאה משיעבוד מצרים - אלא גם על הכניסה לארץ. לכאורה, בשיאן של צרות מצרים, די לישראל בהבטחת שחרור מצרות השיעבוד, פחות מטריד אותם כעת לאן יפנו אחרי שיצאו ממצרים... מדוע, אפוא, מזכיר ד' את בשורת הארץ כעת?

התשובה היא, שהגאולה ממצרים, בעצם מהותה, הולכת בד בבד עם ארץ ישראל, כי יש ייעוד ותכלית לגאולת ישראל! הגאולה איננה רק הצלה מצרות - אלא הרבה מעבר לכך! זו הדרך להגשמת החזון הא־לוהי בעולם. והגשמת הייעוד הגדול הזה יכולה להתממש רק בארץ ישראל, ועל כן היא מהווה חלק בלתי נפרד מבשורת הגאולה.

כך אנו רואים גם בעת שד' פורש בפני משה את תוכנית השלבים של גאולת מצרים (שם ו, ו‑ז), לאחר ארבע לשונות הגאולה - "וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם, וְהִצַּלְתִּי... וְגָאַלְתִּי... וְלָקַחְתִּי..." - מגיעה הפסגה של תוכנית הגאולה (שם שם, ח): "וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת יָדִי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם, לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב" - רק בכניסה ארצה מסתיים תהליך גאולת מצרים, כי רק אז יכול עם ישראל להתחבר לשורשו ולקיים את ייעודו לקרוא לכל העמים בשם ד', לעובדו שכם אחד.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • סרטון מרגש: ראשי מוסדות בני עקיבא מודים למוריהם

  סרטון מרגש: ראשי מוסדות בני עקיבא מודים למוריהם

  שבט תשפ"א. סגר שלישי. צפו >
  המשך לקריאה