מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת בראשית - אשר ברא אלוקים לעשות – הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת גבעת שמואל

פרשת בראשית - אשר ברא אלוקים לעשות – הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת גבעת שמואל

פרשת בראשית - אשר ברא אלוקים לעשות – הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת גבעת שמואל

עולמו של ה' יתברך לא נברא במקרה , אלא לכל דבר בבריאה היה תכנון ותוכנית מראש.

דבר זה לומד ריש לקיש מסיום בריאת העולם. כתוב כך : "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי".

שאר ימי הבריאה נכתבו בלא ה"א הידיעה – יום אחד , יום שני , יום שלישי....., ואילו ביום שישי מדגישה התורה את היום בצורה זו – "יום השישי" . נשאלת השאלה – מדוע דווקא ביום זה נכתב בצורה מיוחדת זו , וזו בעצם שאלת ריש לקיש בגמרא במסכת שבת פ"ח. "ה"א יתירה למה לי" ?

על כך משיב ריש לקיש: "מלמד שהתנה ה' עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימים ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".

כוונת ריש לקיש – שכאן רומזת התורה ליום שישי המיוחד , המפורסם לעולם ע"י עם ישראל – והוא יום

ה- שישי בסיוון שבו עם ישראל עתידים לקבל את התורה בהר סיני.

נשאלת השאלה : מדוע קיום העולם , או חלילה אי קיומו , מותנים בהסכמתם של ישראל לקבל את התורה ? לא מובן מדוע על העולם לשוב לתוהו ובוהו אם ישראל אינם מקבלים את התורה ?

מהו הקשר בין בריאת העולם לקבלת התורה ?

את הקשר ניתן למצוא בדברי המדרש :

"התורה אמרה אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה. בנוהג שבעולם , מלך בשר ודם בונה פלטרין ואינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא מדעת האומן , והאומן אינו בונה מדעת עצמו אלא דפטראות ופינקסאות יש לו לידע היאך הוא עושה חדרים והיאך הוא עושה פשפשין,  כך היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם . והתורה אמרה בראשית - בי ראשית, ברא אלהים, שנאמר: בראשית ברא אלהים. ואין ראשית אלא תורה כד"א ה' קנני ראשית דרכו. ( ילקוט שמעוני תורה רמז ב )

כך דרכו של עולם : כשבונים מבנה , אין בונים אותו תחילה ורק אח"כ מחליטים מה יהיה יעודו , מה נעשה עם בניין זה. אלא , תחילה קובעים מה יהיה ייעודו של הבניין ובהתאם לייעוד מכינים תוכנית ומסתכלים כל הזמן בתוכנית ועל פיה בונים את המבנה.

כך נהג ה' יתברך בבריאת עולמו. תחילה ה' ברא את התורה : התורה היא התוכנית והיא הייעוד של הבריאה, וה' הסתכל בתורה ועל פיה ברא את העולם.

לפי הסבר זה הבריאה עצמה אינה המטרה אלא אמצעי להגשים בה את מטרות התורה. על כן אם ישראל אינם מקבלים את התורה , ללא התורה הבריאה תהיה ללא שימוש , ודבר שאין בו שימוש – אין לו זכות קיום , ולכן בריאה ללא תורה , אין מה לעשות עם הבריאה ולכן הבריאה תחזור לתוהו ובוהו.

נמצאנו למדים שבבריאה היו שני שלבים : א. שלב התכנון – "הסתכל באורייתא ......" (שה' הסתכל הבריאה וברא על פי התורה את העולם). ב. שלב הביצוע – "......וברא עלמא".

לאחר שה' יתב' ברא את הבריאה הוא בודק – האם הביצוע תואם את התכנון המקורי, או שקיים פער בין הביצוע לתוכנית המקורית ?

אם נבדוק היטב , נראה שאכן ה' מצא פער בין תכנון הבריאה לביצוע.

ברש"י מופיע על הפסוק "ברא אלוקים""ולא אמר ברא ה' , שבתחילה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין , ראה שאין העולם מתקיים , הקדים מדת רחמים ושיתפה למידת הדין כפי שנאמר "ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמיים" . ( פרק ב' – ד' ),

וכן מופיע ברש"י על הפסוק "עץ פרי" – ה' חשב לברוא עץ שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא "ותוצא הארץ עץ עושה פרי" – הארץ הוציאה עץ שטעם העץ והפרי שונים".

ונשאלת שאלה : מהי הסיבה לפער הזה , מדוע לא ברא ה' את עולמו בשלמות אלא בחיסרון , מדוע ה' לא יצר בריאה מלכתחילה שהעולם ייברא בשיתוף מידת הרחמים והדין , מדוע שלא יהיה טעם העץ כטעם הפרי מלכתחילה ?

וכאן אנו מגיעים לתפקיד האדם בעולמו -   הכתוב אומר אשר ברא אלוקים לעשות" , אילו נברא העולם בשלמות לא היה לנו , בני האדם , מה לעשות בעולם , על כן ברא ה' את עולמנו חסר כדי שאנו , בני האדם, נשלים במעשינו את החיסרון הזה.

כיצד נוכל להשלים את העולם ?

השלמת החיסרון תיעשה ע"י קיום רצון ה' המתגלה לנו ע"י התורה וקיום מצוותיה.

ה' יתב' היה יכול לברוא בריאה מושלמת , אבל אז , אנו בני האדם היינו מיותרים , ולכן ה' בורא עולם שמקצתו חסר כדי שאנו נוכל להשלים את הבריאה , וזאת נוכל לעשות ע"י קיום התורה והמצוות.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • סרטון מרגש: ראשי מוסדות בני עקיבא מודים למוריהם

  סרטון מרגש: ראשי מוסדות בני עקיבא מודים למוריהם

  שבט תשפ"א. סגר שלישי. צפו >
  המשך לקריאה