מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

הקפות ומקיפים בחג הסוכות / הרב יוסי שטרן, ראש ישיבת ההסדר בנ"ע עכו

הקפות ומקיפים בחג הסוכות / הרב יוסי שטרן, ראש ישיבת ההסדר בנ”ע עכו

הקפות ומקיפים בחג הסוכות / הרב יוסי שטרן, ראש ישיבת ההסדר בנ"ע עכו

תכונת היסוד של חג הסוכות היא ההיקפיות, הקשורה למושג הפנימי המכונה ´אורות מקיפים´. המאמר עוסק במשמעות ההיקפיות בחג הסוכות, ובהבנת שייכות האורות המקיפים לחיינו.

תכונת היסוד של חג הסוכות היא ההיקפיות, הקשורה למושג הפנימי המכונה 'אורות מקיפים'. ננסה להבין את משמעות ההיקפיות בחג הסוכות, ומתוכו להבין את שייכות האורות המקיפים לחיינו.

נבחן ראשית מספר גילוים של ההיקפיות של החג. חג הסוכות נקרא בתורה "תקופת השנה", כלומר השנה היא היקפית, וחג סוכות הוא גמר ההיקף. מצוות החג גם הן היקפיות - אנו מוקפים בסוכה, שלא כמו במצוות של חגים אחרים בהם אנו מצווים על פעולות שונות - אכילת מצה, שמיעת שופר - כאן המצווה להכנס אל תוך ה"חפצא" של המצווה ולהיות מוקפים בה. את ארבעת המינים אנו מנענעים בהקפה לכל הכיוונים ומקיפים עמם את הבימה. כך גם בהושענא רבה מקיפים שבע פעמים, וכשבית המקדש היה קיים, מהרה יבנה, מקיפים את המזבח. ניסוך המים בחג גם הוא סוג של מחזוריות וסגירת מעגל, ולבסוף שמיני עצרת – שמחת תורה, כולו חג של הקפה. גומרים את קריאת ספר התורה ומתחילים הקפה חדשה, וכל היום כולו עושים "הקפות". בכללות יש לומר שמקורו של  חג הסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהיו מקיפים את ישראל במדבר.

על מנת להעמיק בהבנת משמעות ההיקפיות נתבונן ביחס שבין שלושת הרגלים.

אם נתאר את שלושת הרגלים כתהליך שנתי אזי פסח הוא ראשית המועדות – תחילת התהליך, שבועות הוא עיצומו של התהליך ולזה רומז הספירה אליו, וסוכות הוא סיום התהליך – הפסגה. לאן מוביל התהליך? כמובן, להתקרבות אל השי"ת. בפסח הקב"ה יורד אלינו ברב רחמיו וחסדיו, ואע"פ שאיננו ראויים; לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, עם ישראל מכין עצמו בעצמו להיות ראוי להמצאות השכינה בתוכו. אולם, חג הסוכות הוא מעבר להשגתינו. בחג האסיף הקב"ה אוסף אותנו אליו כמו אדם האוסף את תבואתו לביתו.

המהר"ל בגבורות פרק מ"ו מקביל בין המשמעות הטבעית של החגים לזו ההיסטורית. יציאת מצרים היא כמו חג האביב שהצמחים יוצאים ממאסרם; חג השבועות - הביכורים, כנגד שלמותם של ישראל בקבלת התורה; חג הסוכות – חג האסיף, בו אוספים את התבואה לביתנו, וכך גם נאספו ישראל לסוכות ענני הכבוד, וכך גם אנו נאספים אל ה', בישיבה בסוכה. זהו האור המקיף, שהקב"ה אוסף אותנו אליו להאיר לנו את דרכינו מעבר ליכולת התפיסה האנושית המוגבלת.

המהר"ל ממשיך ומקביל את שלושת החגים לקודש הקודשים – ארון הברית. פסח כנגד הארון (הכלי), שבועות כנגד התורה המונחת בו (האור שבכלי), וסוכות כנגד הכרובים הנמצאים ממעל לארון וסוככים בכנפיהם (אותם הכרובים משמשים כמקור במסכת סוכה לגובה המינימלי של הסוכה). הכרובים, מהם מדבר ה' אל העם, הם ביטוי לרוח הקודש וליכולת לשמוע קולות אלוהיים. הכרובים הם המדרגה שממעל לאורות שבכלים, ממעל לתורה שניתנה בסיני – אלו האורות המקיפים, שממעל להשגת האדם.

לא יתאפשר לנו ביריעה הקצרה הזו , לעבור על כל הגילויים ההיקפים של סוכות המובאים למעלה ולהסבירם, אולם באופן כללי יש לומר שהתודעה של סוכות היא לשאוב רוח הקודש. להתחבר עם מה שמעבר למדרגתי, מעבר למה שאני מתחבר אליו באופן טבעי. לפיכך חג סוכות הוא חג השמחה, שמחה שעולה אל מעל הראש (שמחת בית השואבה). בימי הדין דאגנו לזקוף את הראש ע"י תשובתנו, וע"י עמידה במידת הדין הבוחנת של הקב"ה בסוד - "שמאלו תחת לראשי". אך לאחר שמאלו בא "וימינו תחבקני", שהוא רמז בספרים לסוכה (שתיים כהלכתם ושלישית אפילו טפח). ימינו של הקב"ה מחבקת ואוספת, לוקחת אותנו אל מחיצתו של הקב"ה, שם זוכים למדרגות והשגות שממעל לכוחותינו. לכן חג הסוכות הוא חג שמרמז על העתיד לבא, כנודע. (פסח – עבר, שבועות - הווה, סוכה - לעתיד לבא בסוד סכת עורו של לוויתן).

מה ניתן לקחת לעולמנו ולחיינו, מתפיסה זו של חג הסוכות כחג המקיפים והאורות העליונים?

רבנו בחיי כותב שהפועל של 'סוכה' הוא מלשון פועל של התנבאות ברוח הקודש, כמו שנדרש על שרה ששמה יסכה, כיוון שהייתה סוכה ברוח הקודש. צריך ללמוד ולדעת כי רוח הקודש אינו בהכרח מושג מיסטי אפוף מסתורין. כל אחד שעובר דרך חג הסוכות צריך להשתדל להוסיף לעצמו השראה, אמונה, שמחה קיומית, מודעות סביבתית מפותחת. דרך הגילויים השונים של רוח הקודש, אנו זוכים להעלות במדרגות הקדושה והאמונה, מתוך הארת חג הסוכות.

יהי רצון שנזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו לקיים מצוותיו בכוונה, ללמוד תורות גבוהות של ארץ ישראל שנאמר בהם "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה", ותרגומו 'תלמדו דברים חדשים בשמחה מבחירי הצדיקים', וע"י כן נבוא לחדש ימינו כקדם, להסתגל לרוח הקודש ולהחזיר את מעיין הנבואה לעם ישראל הצמא לו.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה